Rezerwuj online
Hotel Rycerski
Pałac Marysieńki
x
Galeria zdjęć

Cennik

 

Cena za pokój

ze śniadaniem, 

 

01.01- 31.04

PLN

 

01.05 - 31.09

PLN

 

01.10-31.12

PLN

Pokój 1-osobowy 165-190 165-210 165-190
Pokój 2-osobowy 210-290 260-330 200-330
Pokój 2-osobowy do pojedynczego wykorzystania 195-220 250 180-230
Pokój 3 osobowy 285-390 280-390 280-390
Pokój de Luxe – 2 osobowy 245 -330 330 240-330
Apartament 2-osobowy 480 480 480
Apartament Komturski 2-osobowy 650 650 650
Apartament Kasztelański 2-osobowy 550 550 550
Dostawka 60 60 60
       

Dodatkowe informacje:
•    Doba hotelowa trwa od godz.14.00 do godz.11.00
•    W cenę pokoju wliczone jest śniadanie 
•    Zniżki: przy pobycie dłuższym niż 3 doby – 10% zniżki,
•    Dostawka w pokoju oznacza pobyt 3.  Osoby w pokoju (nocleg ze śniadaniem)
•    Mile widziane zwierzęta – 50 PLN / dobę / psa.*
•    Na terenie hotelu obowiązuje strzeżony, płatny parking 10 PLN / dobę
•    Hotel zastrzega sobie możliwość zmiany cen
•    Ceny nie obowiązują w weekendy specjalne oraz święta.
 
________________________________________
KONFERENCJE, SZKOLENIA, IMPREZY INTEGRACYJNE
Ceny dla pobytów turystyki biznesowej ustalane są indywidualnie z każdą grupą Gości. W celu uzyskanie więcej informacji prosimy o kontakt z Działem Marketingu i Sprzedaży pod numerem telefonu: +48 58 535 21 62, e-mail: sprzedaz@zamek-gniew.pl

REGULAMIN HOTELOWY

Zamek w Gniewie

Dyrekcja Hotelu będzie Państwu bardzo wdzięczna za współpracę w przestrzeganiu niniejszego Regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu wszystkich naszych Gości.

Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Hotelu i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez podpisanie karty meldunkowej, jak również poprzez dokonanie rezerwacji, wpłatę zaliczki lub całej należności za pobyt w Hotelu. Dokonując ww. czynności, Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.

 

  1.       Regulamin dotyczy wszystkich Gości przebywających na terenie Hotelu

  2.       Regulamin jest dostępny do wglądu w każdym pokoju hotelowym, a także na stronie Hotelu
www.zamek-gniew.pl

  3.       Pokój w hotelu wynajmowany jest na doby.

  4.       Doba hotelowa trwa od godziny 14.00 do godziny 11.00.

  5.       Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość hotelowy powinien zgłosić
w recepcji do godziny 10.00, w dniu, w którym upływa termin najmu pokoju.

  6.       Hotel uwzględnia życzenia przedłużenia pobytu w miarę posiadanych wolnych pokoi.

  7.       Hotel ma obowiązek zapewnić:

•          warunki pełnego, nieskrępowanego i spokojnego wypoczynku Gościa,

•          bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowanie tajemnicy informacji o Gościu,

•          profesjonalną i uprzejmą obsługę,

•          sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności Gościa,
a w przypadku jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi zgodę i życzenie,

•          w miarę posiadanych możliwości inny pokój lub w inny sposób złagodzić niedogodności, gdy występujące w pokoju usterki nie będą mogły być usunięte,

  8.       Na życzenie Gościa hotel świadczy nieodpłatnie następujące usługi:

•          udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą,

•          zamawianie taksówki,

•          budzenie o wyznaczonej godzinie,

•          przechowywanie pieniędzy i przedmiotów wartościowych w czasie pobytu Gościa w hotelu,

  9.       Dla dzieci do lat 5 – pobyt jest bezpłatny, jeżeli śpią na łóżku z rodzicami. Jest możliwość dostawienia łóżeczek niemowlęcych w pokoju ( po wcześniejszym uzgodnieniu tego podczas składania rezerwacji ).

Regulamin przyjmowania zwierząt
      
w Hotelu Zamek Gniew ****

 

10.       Hotel akceptuje obecność zwierząt (wg. regilaminu *). Zwierzęta mogą przebywać na terenie Hotelu za dodatkową opłatą. Jednakże właściciel zwierzęcia jest zobowiązany do trzymania go w taki sposób, aby nie stanowił zagrożenia dla innych Gości i personelu. Gość ma obowiązek usunąć wszelkie nieczystości pozostawione przez zwierzę na terenie Hotelu. Przy meldowaniu w Hotelu Gość jest zobowiązany okazać aktualną kartę szczepień zwierzęcia.

 1. Szacowany wzrost psa do około 50 cm za dodatkową opłatą wykazaną w cenniku. Zakwaterowanie Gości ze zwierzętami możliwe jest jedynie w wyznaczonych pokojach. Zgodę na pobyt zwierzęcia w Hotelu wydaje recepcja, jeśli zwierzę spełni wymagania regulaminu. 
 2. Do Hotelu przyjmowane są zwierzęta zdrowe, posiadające książeczki zdrowia (aktualne szczepienie i odrobaczenie). W przypadku ich braku dostępny jest kontakt do lekarza weterynarii w Gniewie. Hotel ma prawo odmówić  przyjęcia zwierząt chorych, w trakcie rekonwalescencji i na diecie.
 3. Właściciel psa ma obowiązek podczas meldowania w recepcji okazać go recepcjoniście w celu weryfikacji.
 4. Wszystkie szkody z winy zwierzęcia, na mieniu Hotelu bądź  innych Gości oraz zabrudzenia wymagające dodatkowej pracy będą indywidualnie wyceniane przez Dyrekcję Hotelu, a ich kosztami będą obciążeni Właściciele np. za zabrudzoną lub uszkodzoną pościel.
 5. Właściciele są odpowiedzialni za zachowanie przez swoje zwierzęta ciszy w Hotelu  i niezakłócanie spokoju innym Gościom.
 6. W miejscach ogólnodostępnych Właściciel ma obowiązek trzymania psa na smyczy oraz w kagańcu. 
 7. Zabrania się wprowadzania zwierząt do punktów gastronomicznych (restauracja ) oraz rekreacyjnych ( sale zabaw dla dzieci).
 8. Właściciel jest obowiązany każdorazowo sprzątać odchody pozostawione przez swoje zwierzę (worki dostępne w recepcji)
 9. Właściciel wychodząc z pokoju i pozostawiając psa zobowiązany jest do wyłożenia zawieszki  z informacją o pobycie psa.
 10. W przypadku nie zgłoszenia psa przy meldunku w recepcji hotel ma prawo odmówić kontynuowania pobytu bez możliwości zwrotu kosztów.
 11. Za niespełnienie warunków regulaminu hotel ma prawo odmówić przyjęcia gościa do hotelu bądź przerwać kontynuowanie pobytu.

 

Opłata za każde zwierzę domowe:

Pobyt zwierząt

1 doba/1 pokój

2 doby/1 pokój

3-6  dób / 1 pokój

 

50 zł

100 zł

200 zł (za cały pobyt)

 

 1. UWAGA! Nie przyjmujemy psów uznawanych za niebezpieczne lub agresywne m.in. rasy :

 Pitbull, Buldog Amerykański, Dog Argentyński , z Majorki, Argentyński, Owczarek kanaryjski i Kaukaski, Rottweiler, Akbash dog, Moskiewski stróżujący, Amstaf, Buldog amerykański, Tosa.

11.       W Hotelu panuje zakaz wprowadzania zwierząt do Restauracji i Kawiarni.

12.       W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie trwania doby hotelowej, Hotel nie zwraca opłaty za daną dobę hotelową.

13.       Gość powinien zawiadomić recepcję hotelową o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

14.       Hotel nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną jeżeli przedmioty te nie zostaną oddane do depozytu w recepcji.

15.       Gość hotelowy ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych hotelu, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.

16.       Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet, jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.

17.       Osoby niezameldowane w hotelu, mogą przebywać w pokoju hotelowym od godziny 7.00 do godziny 22.00.

18.       W Hotelu obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22.00 do godziny 7.00.

19.       Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe, zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń niestanowiących wyposażenia pokoju hotelowego.

20.       W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, Hotel może odmówić świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka jest zobowiązana do niezwłocznego zastosowania się do żądań Hotelu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia oraz za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia Hotelu.

21.       Gość hotelowy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych Hotelu, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. Hotel zastrzega sobie możliwość obciążenia karty kredytowej Gościa za wyrządzone szkody po jego wyjeździe.

22.       Hotel zastrzega sobie prawo do pobrania od Gościa numeru karty kredytowej z terminem ważności, w celu jej obciążenia na wypadek niedojazdu lub braku zapłaty za zrealizowane usługi hotelowe.

23.       Gość jest zobowiązany poinformować Hotel o rezygnacji z rezerwacji do godziny 18.00 w dniu przyjazdu. W przypadku braku takiej informacji, hotel dokona obciążenia karty kredytowej Gościa.

24.       W razie niedojazdu Hotel pobiera opłatę za jedną dobę.

25.       Jeśli Gość pod wpływem alkoholu i / lub środków odurzających zakłóca spokojny pobyt Gości lub funkcjonowanie hotelu, może zostać z niego usunięty.

26.       Hotel może odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin hotelowy wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub Gości albo szkodę na osobie gości, pracowników hotelu albo innych osób przebywających w Hotelu albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości lub funkcjonowania Hotelu.

27.       Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w pokoju hotelowym będą odesłane na adres wskazany przez Gościa na    jego koszt. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji, Hotel przechowa te przedmioty przez 3 miesiące.

 28.      Hotel zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia do depozytu hotelowego przedmiotów o dużej wartości, znacznych kwot pieniężnych, przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu oraz przedmiotów wielkogabarytowych, których nie można umieścić w depozycie.

29.       Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług.

30.       Wszelkie reklamacje przyjmuje Recepcja.

31.       Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie po zauważeniu uchybień w standardzie świadczonych usług.

32.       W Hotelu i jego bezpośrednim otoczeniu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu poza wyznaczonymi miejscami, przeznaczonymi do tego celu.

33.       W przypadku nie stosowania się do wskazań zostanie naliczona kara w wysokości 100 euro.

Dyrekcja Hotelu

The hotel regulations

The Castle in Gniew

The Management of the Hotel will highly appreciate your cooperation with regard to the observation of these Regulations, which are intended to ensure safety and security of the stay of all our Guests.

The Regulations determine the rules of services provision, responsibility and stay at the area of the Hotel and they constitute an integral part of the contract, which is concluded by the signing of the Registration Card, as well as by making the reservation, making the advance payment or paying the whole amount due for the stay in the Hotel. Conducting the above mentioned activities, the Guest confirms that he / she has acquainted himself/herself with the Regulations and accepts terms and conditions of the Regulations.

 

  1.       The Regulations refer to all the Guests staying at our Hotel.

  2.       The Regulations are available in each hotel room, as well as at the website of www.zamek-gniew.pl

  3.       Rooms of the Hotel are rented per day basis.

  4.       The check-in period begins at 14.00 and ends at 11.00 next day.

  5.       The Guest shall report his/her wish to extend his/her stay beyond the period specified on the day of arrival until 10.00 on the day on which the rent of the room passes.

  6.       The Hotel accepts wishes to prolong the stay if there are unoccupied rooms in the Hotel.

  7.       The Hotel has the obligation to ensure:

•          conditions of full, undisturbed and quite relaxation for the Guest,

•          safety of the stay, including maintaining the secrecy of the information on the Guest’s stay,

•          professional and courteous service,

•          cleaning of the room as well as conducting necessary repairs of devices during the absence of the Guest, and in case of the presence of the Guest such services will be conducted exclusively upon the consent and request of the Guest,

•          alleviating any inconveniences by providing other room or in any other manner in case any defects of the room that may not be removed occur.

  8.       Upon the request of the Guest, the Hotel offers the following services free of charge:

•          providing information related to the stay and trip,

•          taxi ordering,

•          waking up at the required time,

•          proving secure storage of money and valuables during the stay of the Guest in the Hotel.

  9.       Children up to the age of 5 enjoy a free of charge stay, if they share beds with their parents. There is an option to provide extra baby cots to a room (after previously arranging it at the reservation).

10.       Pets are allowed in the Hotel against an additional payment. However, the owner of the pet shall be obliged to keep the pet in such a way that the pet does not pose any danger to any Guests or the personnel of the Hotel. The Guest shall have the obligation to remove any waste after the pet. The Guest is obliged to provide a valid Vaccination Card of the pet on checking-in.

11.       The Hotel does not accept pets in the Restaurant and Café.

12.       In case the Guest resigns from the service during the check-in period, the Hotel does not return the payment for the given check-in period.

13.       The Guest shall notify the Reception in case of any damage immediately after its reporting.

14.       The Hotel does not bear any responsibility for any loss or damage to money, securities, valuables or objects of any scientific or artistic value if the above mentioned are not deposited at the Reception.

15.       The Guest of the Hotel is materially responsible for any and all damaged or destroyed elements of the equipment or technical devices of the Hotel, occurring due to his fault or the fault of persons visiting the Guest.

16.       The Guest of the Hotel is not authorized to hand over the room to any third parties, even if the period for which the Guest has paid the fee has not passed.

17.       Persons who are not Guests of the Hotel may stay in the Hotel from 7.00 to 22.00.

18.       The night time in the Hotel is from 22.00 to 7.00.

19.       Due to fire safety measures, it is forbidden to use heaters, electric irons and similar devices that are not the equipment of the room.

20.       In case of any violations of the provisions of the Regulations, the Hotel may refuse to provide services to the person who violates such rules. Such a person shall be obliged to observe immediately the requirements of the Hotel, pay the amounts due for the so far provided services as well as for any potential damage. The person will be additionally asked to leave the Hotel.

21.       The Guest of the Hotel shall bear full material responsibility for any damaged or destructed equipment and devices of the Hotel occurring due to his fault or the fault of persons visiting the Guest. The Hotel reserves itself the right to debit the credit card of the Guest for any damage caused also after the departure of the Guest.

22.       The Hotel reserves itself the right to copy the number of the valid credit card of the Guest for the purpose of its debiting in case of the failure of the Guest to arrive at the Hotel or to pay for provided hotel services.

23.       The Guest shall be obliged to inform the Hotel about his/her resignation from his/her reservation until 18.00 on the day of arrival. In case of the failure to provide such information, the Hotel will debit the credit card of the Guest.

24.       In case of the failure to arrive at the Hotel, the Hotel will charge the Guest for one night stay.

25.       If the Guest being under the influence of alcohol or drugs disrupts a peaceful stay of other Guests or the operation of the Hotel, the Guest may be removed from the Hotel.

26.       The Hotel may refuse to accept the Guest who during his/her previous stay at the Hotel severely violated the Regulations of the Hotel causing damage to the property of the Hotel or other Guests or personnel of the Hotel or any other persons staying at the Hotel or disrupted a peaceful stay of other Guests or the operation of the Hotel.

27.       Personal articles left by the departing Guest in the Hotel room will be sent back to the address specified by the Guest at his / her cost. In case the Hotel does not receive such a disposition, the Hotel will store such articles for the period of 3 months.

28.       The Hotel reserves itself the right to refuse to deposit in the Hotel objects of a considerable value, large amounts of money, objects posing a threat to safety as well as large-sized objects, which are too big to be deposited.

29.       Guests shall have the right to file complaints in case of reporting any weaknesses in the quality of the services provided.

30.       Any and all complaints shall be reported to the Reception.

31.       The compliant shall be reported immediately after any weakness in the quality of the services provided is noticed.

32.       Outside the designated smoking areas, it is forbidden to smoke at the Hotel and within its direct vicinity.

33.       In the event of failure to comply with the indications will be charged a penalty of € 100.

The Management of the Hotel

 

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij