Rezerwuj online
Hotel Rycerski
Pałac Marysieńki
x
Galeria zdjęć

Dzieje Zamku Gniew

 1. 1229 – Cystersi z Oliwy przejmują ziemię gniewską „terram Gymeu”, pierwsza pisana wzmianka o Gniewie.
 2. 1276 – książę lubiszewsko – tczewski Sambor II przekazuje ziemię gniewską Zakonowi Krzyżackiemu.
 3. 1282 – po wieloletnim sporze, na mocy układu w Miliczu, Zakon Krzyżacki przejął ziemię gniewską i rozpoczął budowę tymczasowego grodu obronnego na Dybowie z drewnianych elementów, rozebranego zamku w Pottenbergu. Pierwszym komturem został Dytrych von Spira.
 4. Koniec XIII w. – Zakon Krzyżacki rozpoczął budowę właściwego zamku (domu zakonnego). Najpierw wzniesiono mury obwodowe, potem zabudowano skrzydło południowe i północne. W końcowej fazie powstało zwarta gotycka budowla o czterech skrzydłach na planie czworoboku z narożnymi wieżami. Znajdowały się w nim: kaplica, kapitularz (sala obrad), refektarz (sala na posiłki), dormitorium (sypialnia), mieszkanie komtura, magazyny. Potem budowano mury obronne, bramy i fosy oraz zagospodarowano przedzamcze.
 5. 1297 – 25 września, mistrz krajowy pruski Meinhard z Kwerfurtu nadaje dokument lokacyjny dla grodu Gimea na prawie chełmińskim. Jego odbiorcą był Konrad z Radzynia, ustanowiony pierwszym sołtysem.
 6. 1410 – po przegranej bitwie pod Grunwaldem, miasto i zamek przez trzy miesiące zajmują wojska króla Wł. Jagiełły, ze starostą królewskim Pawłem z Szaradowa.
 7. 1422 – w czasach pobytu w Gniewie byłego wielkiego mistrza Michała Küchmeistera, rozpoczęła się przebudowa zamku, poprzez powiększenie kaplicy, zmianę wjazdu, rozbudowę murów parchamu i urządzenie mieszkania wielkiego mistrza w skrzydle północnym.
 8. 1454 – rozpoczęło się powstanie zbrojne przeciw Zakonowi Krzyżackiemu, zamek zajęły wojska powstańcze pod dowództwem Jana z Jani, który został mianowany przez króla Kazimierza Jagiellończyka, pierwszym wojewodą Pomorza, „Hans von deriene Jene Woywodda off Pomerrellen” z siedzibą na zamku w Gniewie i sprzeciwił się planom jego rozbiórki. Rozpoczęła się wojna trzynastoletnia.
 9. 1464 – zamek został zdobyty przez wojska polskie dowodzone przez Piotra Dunina, starostą królewskim został rotmistrz Tomko z Młodkowa, Gniew po 182 latach wrócił pod panowanie króla Polski.
 10. 1466 – koniec wojny trzynastoletniej, Pomorze Gdańskie zostało włączone do Polski, a zamek stał się siedzibą starostów.
 11. 1519 – wojewoda malborski Jerzy Bażyński wzmocnił załogę zamku gniewskiego w obawie przed atakiem krzyżackim.
 12. 1626 – zamek został zajęty przez oddziały szwedzkie, pod Gniewem wojska szwedzkie i polskie z udziałem husarii stoczyły bitwę „Dwóch Wazów” – Zygmunt III Waza król Polski i jego kuzyn Gustaw Adolf król Szwecji.
 13. 1623 – książę Albrecht Stanisław Radziwiłł, starosta gniewski, gościł na zamku króla Zygmunta III Wazę z małżonką, który w tym czasie odbywał lustrację Prus Królewskich.
 14. 1655 – Gniew został zajęty przez wojska szwedzkie, dowodzone przez feldmarszałka Gustawa Otto Stenbock.
 15. 1657 – do zamku wkroczyły oddziały polskie, hetmana Jerzego S. Lubomirskiego, na zamku przetrzymywano jeńców szwedzkich, którzy wypili kilka beczek zgromadzonego wina.
 16. 1677 – król Jan III Sobieski starosta gniewski wraz z dworem przebywał na zamku i 24 czerwca obchodził swoje imieniny.
 17. 1772 – w wyniku I rozbioru Polski Gniew przeszedł pod panowanie Prus i otrzymał nazwę „Mewe”, na zamku urządzono koszary dla wojska, król sprzeciwił się planowi jego rozbiórki na materiał budowlany.
 18. 1807 – miasto i zamek zajęły wojska gen. Jana Henryka Dąbrowskiego, mieszkańcy po raz pierwszy usłyszeli „Mazurka Dąbrowskiego”.
 19. 1856 – miasto sprzedało zamek pruskiemu ministerstwu spraw wewnętrznych, które zleciło jego gruntowną przebudowę z przeznaczeniem na zakład karny, zmieniono układ wewnętrzny, urządzono szpital i kaplicę.
 20. 1914 – rozpoczęła się I wojna światowa, w zamku zlikwidowano więzienie i wprowadzono wojsko pruskie, przygotowujące się do obrony linii Wisły przed atakiem rosyjskim, a następnie urządzono obóz dla jeńców rosyjskich.
 21. 1920 – Gniew został przyłączony do Polski po 148 latach zaborów, przez wojska Frontu Pomorskiego gen. Józefa Hallera, na zamku urządzono siedzibę Starostwa Powiatowego i koszary dla wojska.
 22. 1921 – wybuchł pożar zamku, który zniszczył dach i trzy skrzydła, a budowla na wiele lat stał się trwałą ruiną.
 23. 1939 – rozpoczęła się II wojna światowa, do Gniewu wkroczyły wojska niemieckie, w zamku urządzono obóz przejściowy dla mieszkańców Kociewia a następnie przeznaczono dla wojska.
 24. 1968 – Zakłady Mechanizmów Okrętowych „Fama” w Gniewie rozpoczęły I etap odbudowy zamku, poprzez naprawę korony murów i położenie nowego dachu.
 25. 1992 – z inicjatywy Jarosława Struczyńskiego, Gmina Gniew przy wsparciu Urzędu Pracy, Muzeum Archeologicznego w Gdańsku i Stowarzyszenia Les Compagnons du Tour de France, rozpoczęła II etap odbudowy zamku, zatrudniając w ramach robót publicznych, bezrobotnych z terenu gminy.
 26. 2001 – początek budowy produktu turystycznego “Zamek w Gniewie – Podróż w Przeszłość” dwukrotnie nagrodzonego Certyfikatem Polskiej Organizacji Turystycznej.
 27. 2010 – Gmina Gniew sprzedała zamek Grupie Polmlek z Pułtuska. Rozpoczęła się kompleksowa rewitalizacja Wzgórza Zamkowego”.
 28. 2012 – Wojewoda Pomorski po 558 latach dokonał symbolicznego przejęcia siedziby pierwszego wojewody pomorskiego Jana z Jani na zamku w Gniewie.
Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij